Dịch vụ tư vấn chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II

Posted on Tin tức 15 lượt xem

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II là một bản đánh giá vắn tắt của sở xây dựng,Bộ xây dựng với các đơn vị xây dựng. Đồng thời là quyền hạn,năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Chứng chỉ hạng II cũng là loại chứng chỉ phổ biến như hạng I và hạng III. Vậy để xin chứng chỉ năng lực hạng II, doanh nghiệp cần nắm được những thông tin dưới đây.

Tổ chức, Doanh nghiệp cần có chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II khi nào?

Mỗi đơn vị có thể xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II cho một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi doanh nghiệp đã đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ; muốn tham gia xây dựng những hoạt động xây dựng nói trên thì doanh nghiệp cần có chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II.

Đối với các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài khi thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam; thì sẽ không cần phải có chứng chỉ năng lực theo đúng quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II gồm những gì

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo mẫu tại phụ lục V nghị định 100/2018/NĐ-CP
 • Quyết định thành lập tổ chức
 • Quyết định công nhận phòng thì nghiệm chuyên ngành của tổ chức
 • Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Được cấp theo quy định luật xây dựng năm 2014.
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng,đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của công nhân kỹ thuật
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu thực hiện theo nội dung kê khai.
 • Số bộ hồ sơ: 01.
 • Cơ quan tiếp nhận, thực hiện và có thẩm quyền quyết định: Sở Xây Dựng

Điều kiện để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II

Điều kiện chung với các doanh nghiệp

 • Là doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động xây dựng. Được thành lập theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu cụ thể với từng lĩnh vực.

Điều kiện riêng đối với từng lĩnh vực

Tổ chức tư vấn quản lý dự án:

Hạng II:

+ Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với công việc đảm nhận.

+ Cá nhân giữ chức vụ giám đốc cần có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên; phù hợp với các lĩnh vực ghi trong chứng chỉ năng lực.

+ Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn; nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

Hạng III:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên; phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn; nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận.

Tổ chức giám sát thi công xây dựng:

Hạng II:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên; giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Hạng III:

Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên; giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Tổ chức thiết kế xây dựng công trình:

Hạng II:

+ Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực; loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chủ

nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

Hạng III:

+ Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực; loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

Đơn vị hỗ trợ Các doanh nghiệp xin chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II

Đối với các tổ chức đang găp những khó khăn như sau:

 • Đã nộp đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhiều lần mà vẫn bị trả về vì hồ sơ không đủ; hoặc không rõ lí do
 • Không có thời gian tìm hiểu về các quy định pháp luật, thông tư hiện hành
 • Đã tốn nhiều thời gian, tiền bạc, nhân lực mà vẫn chưa xin được chứng chỉ; do không có người hỗ trợ

Vệ sinh công nghiệp

Là đơn vị có thâm niên trong ngành vệ sinh công nghiệp, chúng tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi thi công dịch vụ, với nhưng kinh nghiệm đó giúp chúng tôi rút ngắn được thời gian thi công cũng như công đoạn vì vậy giá thành luôn được đảm bảo tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *